Kyrylo Ushakov

Kyrylo Ushakov

Technical Team Lead – Game Platform